Chnem sex videos com

Sed si non nomine, re conveniebat Missale ambrosianum cum Sacramentario romano ; nam adhuc habemus antiquos codices, qui revera, ut ratisbonenses subiungunt, sunt « Hber missahum orationum absque lectionibus evangelicis, apo- sto Hcis et propheticis » (1. Missalia plena, de quibus infra dicendum, nec nobis defuerunt; sed constat ex ipsis codicibus saec. 47) utpote delatum a minore custode hebdo- madario ad basihcam aestivam ; et adhuc extant huiusmodi codicis exemplaria, hcet pauca, quae in usum Archiepiscopi et cleri metropohtani fuerunt. IX extare, nec a Ha documenta ad nos per- venisse, quibus statui possit, quando prlmaevus usus legendi lectiones in corpore Blb Horum cessaverlt, quem obtlnuisse adhuc saeculo IV luljente certum cst, cum, Ambrosio auctore. 59) narrat, nempe « tempore quo impiae infidelitatis Auxentius mediolanensem « Ecclesiam armis exercituque occupaverat » arianos era sisse ex ecclesiasticis codicibus mediolanensibus verba s. III, 6) Qiioniam Dens spiritns est, quae tamen nunquam occurrunt in ambrosiano textu Evangeliorum, quae, ut recte iam notavit cl.

La scuola catt., Mediolani 1897) vox Sacramentarium tunc Mediolani prorsus ignorabatur ; alioquin presbyteri illi ad eundem Martinum rescribere non debuissent: « quod autem ambi- guitatem removeri postulas ab appellatione Sacramentarii » . Non abs re erlt advertere nu Hum codlcem antiquiorem saec.

Tecum principium in dievirtutistuae: insplendoribus sanctorum , ex utero ante lucife- rum genui te. y Confitemini Domino.quoniam bonus, quoniam in saeculum mi- sericordia eius. » deprehendet quisquis adeat Anti- phonarium editum in Paleographie Musicale, tt. A 2^ inf., et A 24 bis inf.) qui complectuntur suis locis distributas lectiones Evangelii et Epistolarum et interdum Lectionum pro solemnioribus festivitatibus.

Haec dies, quam fe- cit Dominus : exu Uemus, et lae- temur in ea. cc.) licet scripsissent: « duplicem ambrosianae auctoritatis Antiphonarium diurnum « ac nocturnum sine mora transmittere comparandum a « praesentium latore, etc. XIV-XV), in cor- j)orc voluminis per singulas Missas, uti in Missalibus ho- diernis, suis locis distributae (cf.

III) lectio ex Veteri Te- stamento ante Epistolam usurpabatur. habeat lector specimen psahiiel H et V in Al- lehiia, comparatum cum g-raduah Missahs romani. y Dixit Dominus Domino meo : Sede a dextris meis : donec po- nam inimicos tuos scabellum pe- dum tuorum. y Hodie in Bethlehem puer na- tus est: et nomen eius sanctum et tei Tibile.

Tecum principium in die virtutis tuae in splendoribus sanctorum : ex utero ante lucife- rum genui te.

Chnem sex videos com-88Chnem sex videos com-44

Si haec interpretatio Ordinis be- roldiani constat, dicendum erit, pauca fuisse folia inserta in tabuhs, et fortasse substituenda, pro ratione officii vel temporis ; et hac de causa, vel usu consumptum, vel de- perchtum, nu Uum exemplar huius codicis ad nos pervenisse; hcet a Beroldo nobis constet c^uod, saltem saec. (Haec expositio, sicuti et Traditio Catholicae Fidei, qua codex exorditur, in muhis con- venit cum opuscuhs simihbus, in Beroldi codice am- brosiano sign, I, 1^2, iiif.

OUAE A LEGE SUNT l URA RESERVANTUR Mcdiolaiii, 1905 — l-^x Tyiln:o Iliiml)Allc Rre Ui AIONUMENTA VETERIS LITURGIAE AMBROSIANAE MANUALE AMBROSIANUM EX CODICE SAEC.

XI OLIM IN USUM CANONICAE VALLIS TKAVALIAE IN DUAS PARTES DISTINCTUM EDIDIT DOCTOR MARCUS MAGISTRETTI V.

Beroldus ecclesiae maioris Mediolani cicendelarius, in suo Ordine (Magistretti, Beroldns, sive Eccl.

^o ^ Toronto, Q^ PRAEFATIO DISSERTATIO ET EXCERPTA PRAEFATIO Dicturus de Mamiali Ainbrosiano quod ex antiquissimo saeculi XI codice in pluteis Ordinariorum Ecclesiae me- diolanensis servato nunc primum typis edendum curavi, de singulis libris ambrosiani ritus aliquid dicam, ut vel ex eo- rundem notitia constet praestantia Mamialis, quod omnium librorum liturgiae nostrae index et quodammodo compen- dium iure vocari potest.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “Chnem sex videos com”

  1. Features: Patented vertical pivot support with steel roller bearings Bolts directly to most commercial mowers Durable powdered coated finish Pneumatic tires Extra wide foot platform Two year limited warranty Fits Exmark, Lesco, John Deere, Scag, Toro and most other commercial walk-behind mowers. Click HERE to visit our online store to purchase NOW.