Bainite self accomodating shear strains

10 Rubriek EP1 Bevat gegevens betreffende vertaalde conclusies van Europese octrooiaanvragen. te Pedro Rizo Diago te Veldhoven Deventer (72) Nadine Schwartges te Maarten van Kampen te Frammersbach, Eindhoven Ir. te Den Haag BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Nick van Aerle te Eindhoven Henricus Wilhelmus Frederikus (DE) (31) 61/679559 Bosgoed te Schalkhaar Christian Neumann te 61/744804 Hildesheim, BONDSREPUBLIEK 61/723466 DUITSLAND (DE) F02G 1/00 61/737216 (31) 102012213307 1039748 (32) (32) (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND Stirling hybride (41) verbrandingsmotor. (22) (72) Wouter Sebastiaan Bruins te Leiden Wil Marijn Stutterheim te Leiden (41) (51) G01N 33/68 G01N 33/08 G01N 24/00 van van van van Amerika Amerika Amerika Amerika (41) (22) (21) 2009256 (54) Schroef, schroefdeel en werkwijze (71) Wouter Sebastiaan Bruins te hiervoor. te CHICAGO, IL 60611, Verenigde Staten van Amerika (US) (72) SIMPSON, Phlip, J.14 Heading EP1 Contains data concerning translations of the conclusions of European patent applications. te ESCONDIDO, CA 92025, Verenigde Staten van Amerika (US) MATSUURA, David, G.

73 Heading EP3 Contains data concerning European patents granted for The Netherlands in which a translation was filed confirm Article 52 par. 73 Rubriek SPC Bevat gegevens betreffende ingeschreven en verleende certificaten. (72) Soemar Emid te Franeker (31) 1039743 (51) H01L 31/042 F24J 2/52 (32) (21) 2009229 (33) Nederland (22) (41) (54) Bevestigingssysteem voor panelen, alsmede veermiddel daarvoor. Vincent Prins te Oude Wetering (71) ASML Netherlands B. te Johan Martien Broos te Naaldwijk Veldhoven (41) (74) ir. te (51) A61B 18/02 SPRINGBORO, OH 45066, (11) EP2057952 Verenigde Staten van Amerika (21) EP08016125.0 (US) GALLAGHER, Laura, A.The Official Journal contains announcements and other things worth knowing for the benefit of the Netherlands Patent Office and its customers. Maas te Veldhoven (22) (41) (71) Samsung Electronics Co., Ltd te Suwon, Zuid-Korea (KR) (22) (74) Ir. te Rijswijk (71) Technische Universiteit Delft te Delft (72) Choi Myung-hoon te Suwon, Zuid Korea (KR) Jeong Jae-yong te Yongin, Zuid Korea (KR) Ki-tae Park te Seongnam, Zuid Korea (KR) (72) Hugo Cramer te Eindhoven Patricius Tinnemans te Hapert Robert Socha te Campbell, California, Verenigde Staten van (31) 10-2012-0080247 Amerika (US) (32) Jean-Pierre Vaessen te Veldhoven (33) Zuid-Korea (31) 61/674505 (41) 61/730474 (51) H01R 33/97 (32) H01R 33/09 H01J 5/54 (33) Verenigde Staten van Amerika (21) 2011218 Verenigde Staten van Amerika (22) (41) (51) G03F 7/20 (21) 2011172 (22) (54) Lithographic apparatus and device manufacturing method. (71) Intel Corporation te Santa Clara, California, Verenigde Staten van Amerika (US) (74) Ir. te Eindhoven (72) Ali Taha Koc te Hillsboro, Oregon, Verenigde Staten van Amerika (US) Satish JHA te Hillsboro, Oregon, Verenigde Staten van Amerika (US) Maruti Gupta te Portland, Oregon, Verenigde Staten van Amerika (US) Sangeetha Bangolae te Beaverton, Oregon, Verenigde Staten van Amerika (US) Martinez Marta Tarradell te Hillsboro, Oregon, Verenigde Staten van Amerika (US) Rath Vannithamby te Portland, Oregon, Verenigde Staten van Amerika (US) (22) (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika World Intellectual Property Organization (WIPO) (International Bureau of)(4) (54) Establishing application-based routing policies in multi-mode user equipment. Corten te Maassluis (72) Steffen Hoffmann te Maassluis (47) (51) A01F 25/20 (21) 2009262 (22) (83) Deposit: 41934, NCIMB Ltd.; Ferguson Building, Craibstone Estate; Bucksburn, Aberdeen AB 21 9YA; GB, (51) A01K 1/01 (73) LUCIANO BONNETTI B. (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) (51) A61H 19/00 (21) 2009251 (22) (72) Jan Ferwerda te Leeuwarden (54) Inrichting voor het verschaffen van seksuele stimulatie, velvormig orgaan en houder voor gebruik daarbij. te WEST (54) BONE STRENGTH DIAGNOSING BARNSTABLE MA 02668, APPARATUS AND BONE Verenigde Staten van Amerika STRENGTH DIAGNOSING METHOD (US) RUBERTE, Ramone A.Abonnementsprijzen per (kalender)jaar: Subscription rates per calendar year: Hoofdblad en Bijblad: verschijnt gratis in elektronische vorm op de website van Octrooicentrum Nederland. te Son (33) Verenigde Staten van Amerika (41) (41) (51) G11C 16/26 (74) Ir. te 'SHERTOGENBOSCH (51) G03F 7/20 G01N 21/47 (21) 2011135 (21) 2011000 (54) Memory device, memory system, (51) H02M 7/483 H02M 1/12 and method of controlling read voltage of the memory device. (41) (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (51) H04W 76/00 H04W 36/00 (41) (71) Intel Corporation te Santa Clara, (21) 2011258 (51) H04W 88/06 H04W 48/16 (21) 2011259 (31) 61/679627 13/728658 (32) Nummer 07/14 10 12 februari 2014 NL2: Verlening van Nederlandse octrooien. te ANN (47) ARBOR MI 48105, Verenigde (73) FURUNO ELECTRIC CO., LTD.Nummer 07/14 12 februari 2014 Nummer 07/14 1 12 februari 2014 Inleiding Introduction Hoofdblad Patent Bulletin Het Blad de Industriële Eigendom verschijnt op de derde werkdag van een week. The Patent Bulletin appears on the 3rd working day of each week. (71) Technische Universiteit Delft te Delft (74) mr. James Hooker te Aarschot, België (71) Intel Corporation te Santa Clara, (BE) California, Verenigde Staten van Peter Derwael te Borgloon, België Amerika (US) (BE) (74) Ir. te Eindhoven (31) 2309/DEL/2012 (32) (33) India (22) (41) (54) Secure ID-Barcode. Corten te Maassluis (51) A61B 6/03 A61B 6/00 (72) Samir Agayev te Maassluis Bas Cavalan te Maassluis (21) 1029186 (22) (31) 2009264 (54) Werkwijze voor virtuele endoscopie voor medische 3-D beeldweergave en -verwerking, computertomografieapparaat, werkstation en computerprogrammaproduct. te Malden Nummer 07/14 11 12 februari 2014 (74) Dr. (73) Franciscus Paulus Wilhelmus Maria Omloo te Heers, België (74) Ir. te Rijswijk (72) Franciscus Paulus Wilhelmus Maria Omloo te Heers, België (47) (22) (21) 2009258 (22) (54) Collapsible roll container. KG te (54) WC-Bauteile und WC mit 38300 WOLFENBÜTTEL, lösbarem Scharnier (54) ANALYSIS OF EATING HABITS BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (47) (47) (DE) (73) Geberit International AG te 8645 (73) Metacure Limited te HAMILTON Kaczmarczyk, Marian te 38154 JONA, Zwitserland (CH) HM 12, Bermuda (BM) KÖNIGSLUTTER, (72) Stalder, Valentin te 8733 (72) POLICKER, Shai te 42810 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND ESCHENBACH, Zwitserland (CH) MOSHAV TZUR MOSHE, Israël (IL) (DE) AVIV, Ricardo te 34601 HAIFA, Ruhe, Dirk te 38667 BAD (51) A47L 15/42 Israël (IL) HARZBURG, BONDSREPUBLIEK (11) EP2430967 BITON, Ophir te 30900 ZICHRON DUITSLAND (DE) YAACOV, Israël (IL) (21) EP11172613.9 Sprenger, Rene te 38304 WOLFENBÜTTEL, (22) (51) A61B 6/03 BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (31) 102010031492 (11) EP2322097 (DE) (32) (21) EP09809778.5 A47J 43/07 (33) BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (22) EP2348936 (54) Haushaltsgerät mit mindestens (31) 2008216811 EP09789129.5 einer Entdröhnungs- und/oder (32) Schallbedämmungsbeschichtung (33) Japan sowie zugehöriges 189172 P Herstellungsverfahren (54) X-RAY IMAGE FORMATION DEVICE 209063 P (21) EP12183868.4 (22) (31) (32) (33) (54) (47) (73) (72) (51) (11) (21) (22) (31) 460592 (32) (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (47) (47) (73) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte Gmb H te 81739 MÜNCHEN, BONDSREPUBLIEK DUITSLAND (DE) (73) Hitachi Aloka Medical, Ltd.Indien Octrooicentrum Nederland op deze dag is gesloten, wordt de verschijningsdag van het blad verschoven naar de eerstvolgende werkdag, waarop Octrooicentrum Nederland is geopend. If the Netherlands Patent Office is closed to the public on the above mentioned day, the date of issue of the Bulletin is the first working day thereafter, on which the Office is open. (51) H05B 41/00 H02J 1/00 (71) Franciscus Elisabeth Wilhelm Bolk (21) 1039755 te Leiden (72) Franciscus Elisabeth Wilhelm Bolk (22) te Leiden (54) Inrichting voor het voeden van elektronische verlichting vanuit (41) een gelijkstroomnet in plaats (51) G06Q 10/06 vanuit een te doen gebruikelijk wisselstroomnet zodat (21) 2011174 harmonische vervormingen niet (22) kunnen optreden. (71) Nico Romers te Grootebroek (71) KURT DE GROOTE BVBA te (72) Nico Romers te Grootebroek Zottegem, België (BE) (41) (74) Vaeck te SINT-MARTENS-LATEM (72) Kurt de Groote te Zottegem, België (BE) (51) H02M 3/158 (31) 2012/0514 (22) (21) 2009280 (72) Ozgur Oyman te San Jose, California, Verenigde Staten van Amerika (US) (31) 61/679627 61/719241 13/719402 (32) (33) Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika Verenigde Staten van Amerika (41) (51) H04W 24/10 (21) 2011265 (22) (54) Periodic channel state information reporting for coordinated multipoint (Co MP) systems. (32) (33) (54) Inrichting voor het losmaken van (47) veevoer. te DEN HAAG (22) (72) Radulfus Joseph Henricus Kuijpers (54) Samenstel van twee of meerdere te Roquetas del Mar, Spanje (ES) opblaasbare elementen en Graham Henry Dyche te koppelmiddelen voor het Pukekohe, Nieuw-Zeeland (NZ) koppelen van de elementen voor het vormen van een samenstel (47) (72) Peter Jozef Jan Albertz te Haarlem Kim Deiman te Beverwijk Arjen Haisma te Amsterdam (47) (51) B24B 27/08 B23D 59/00 B23D 47/02 (21) 2009274 (22) (54) Haakse slijpinrichting. te MITAKA-SHI TOKYO 181-8622, Japan (JP) (72) Classen, Egbert te 14532 STAHNSDORF, BONDSREPUBLIEK (72) KOBAYASHI, Masaki te OUME-SHI TOKYO 198-8577, Japan (JP) Nummer 07/14 19 (51) A61B 8/08 (33) Verenigde Staten van Amerika (11) EP2153778 (54) EXPANDABLE INTERVERTEBRAL TOOL SYSTEM (21) EP08721547.1 (22) (31) 2007141555 (32) (33) Japan (11) EP2584974 (21) EP11815645.4 (22) (31) 823786 (51) A61B 17/34 (73) Depuy Spine, Inc.151 Heading NW Contains data concerning registered changes in the names of the applicants or proprietors. te Rijswijk (41) (72) Franciscus Paulus Wilhelmus (51) Maria Omloo te Heers, België (BE) (41) (21) (21) 2009258 (22) (71) RTI Services B. Verhees te Nuenen (62) 2010325 (54) Inrichting voor het afstoppen van (51) B67D 1/08 kisten. te SAN JOSE, CA Krolik, Jeff te CAMPBELL, CA CALIFORNIA 95119, Verenigde CALIFORNIA 95008, Verenigde 746280 Staten van Amerika (US) Staten van Amerika (US) 746942 Morejohn, Dwight, P.151 Rubriek MED Bevat gegevens betreffende overige mededelingen. (72) Antonius Gerardus Peter Thissen te Mook Nummer 07/14 6 (41) (41) (51) E04G 11/06 B28B 7/34 B28B 7/02 (51) B63C 1/02 B63B 35/34 (21) 2009254 (22) (22) (54) Device and method for casting concrete objects. te DAVIS, CA Saul, Tom te MOSS BEACH, CA 746240 CALIFORNIA 95616, Verenigde CALIFORNIA 94038, Verenigde 746872 Staten van Amerika (US) Staten van Amerika (US) 746887 Haug, Ulrich, R.148 Heading OV Contains data concerning registered assignments. (21) 2011220 (72) Annemarie Elisabeth Dekker te Bergen Ted Albert Hilbers te Alkmaar (54) Bicycle. te Creil (21) 2009237 (72) Ferdinandus Jozef Maria Streng te (72) Cor Poppe te Creil BOSKOOP (41) Johannes Stephanus Jongerius te (51) B65D 43/02 UTRECHT B65D 21/02 Rudolph Bouwmeester te Alphen B65D 1/26 a.d. te (22) Horst (54) Opslag voor het ondergronds (74) Ir. te CAMPBELL, CA 95008, Verenigde Staten van Staten van Amerika (US) A61F 2/24 Amerika (US) Geshlider, Robert, A.148 Rubriek NW Bevat gegevens betreffende ingeschreven naamswijzigingen. (71) Yung-Tai Chang te Taichung City, Taiwan (TW) Chun-Ti Chang te Taichung City, Taiwan (TW) Wan-Tai Chang te Taichung City, Taiwan (TW) (74) ir. te Den Haag (72) Yung-Tai Chang te Taichung City, Taiwan (TW) Chun-Ti Chang te Taichung City, Taiwan (TW) Wan-Tai Chang te Taichung City, Taiwan (TW) (31) 101127275 (32) (33) Taiwan (74) Ir. Rijn (21) 2010767 (41) (22) (51) E04H 6/18 (54) A plastic container for packaging E04H 6/14 food items, moulds for fabricating E04H 6/00 the same, and a method for B62H 3/00 fabricating the same. te SAN A61F 2/01 (72) Salahieh, Amr te SARATOGA, CA FRANCISCO, CA CALIFORNIA EP2529697 CALIFORNIA 95070, Verenigde 94131, Verenigde Staten van Staten van Amerika (US) Amerika (US) EP12179146.1 Brandt, Brian, D.143 Heading SPC Contains data concerning applications for- or granted Supplementary Protection Certificates. te Den Haag (72) Pieter Gerard Witte te Amsterdam Arie Maarten Paauwe te Amsterdam Bart Jan Bax te Amsterdam (41) (51) B67D 1/08 B67D 1/04 B65D 83/00 B65D 23/00 B29C 49/00 B29B 11/00 (21) 2009235 (22) (54) Container and set of preforms for forming a container. (51) E05B 65/44 E05B 63/20 B64D 11/04 (21) 2009218 (22) (54) Locking mechanism for a galley container and galley container provided with a locking mechanism. Krebs te Den Haag (72) Wouter Sebastiaan Bruins te Leiden Wil Marijn Stutterheim te Leiden (41) (71) Van der Valk Systemen B. te (22) CINCINNATI, OH 45208, Verenigde (31) 986989 P Staten van Amerika (US) BEAUPRE, Jean, M.143 Rubriek Tv H Bevat gegevens betreffende topografieën van halfgeleiderproducten. te Den Haag (51) B65D 85/36 (72) Robert Jan Pieters te Westzaan B65D 5/64 Walter Ariaan Benecke te (21) 1039752 Westzaan (22) (71) Schenk B. te Nijmegen (72) Cornelis Wilhelmus Maria Schenk te Wijchen Roel Jan Willem Schenk te Wijchen ALE Heavylift (R&D) B. te Breda Luuk Bart Cor Schenk te Wijchen Cornelis Johannes Maria Kompier (31) 2008305 te Breda 2009657 (32) B65D 81/24 B65D 53/00 (33) Nederland B65B 7/28 Nederland 2009276 (41) (51) B62B 3/02 (54) Collapsible roll container. te CINCINNATI, (32) OH 45249, Verenigde Staten van (33) Verenigde Staten van Amerika Amerika (US) (54) Cooling system for a catheter (51) A61B 17/322 (47) (11) EP2545867 (73) AFreeze Gmb H te 6060 HALL IN TIROL, Oostenrijk (AT) (21) EP12176019.3 (22) (31) 201113180925 (32) (33) Verenigde Staten van Amerika (54) Dermatome with width plate captures (47) (72) Fischer, Gerald te 6176 VÖLS, Oostenrijk (AT) Hintringer, Florian te 6060 AMPASS, Oostenrijk (AT) Goll, Martin te 6020 INNSBRUCK, Oostenrijk (AT) (51) A61F 2/14 A61F 2/00 (73) Zimmer Surgical, Inc.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “bainite self accomodating shear strains”

  1. If you’re an outdoorsy person, your chances of meeting other outdoorsy people are greater in cities well-recognized for their outdoor-orientation (e.g., Boulder; Portland, Oregon), which might attract similar, like-minded people.